Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ple de la Corporació

El Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès està integrat per l'Alcalde i vint regidors i regidores del Consistori. Juntament amb l'Alcalde i els Tinents d'Alcalde, el Ple ha d'existir a tots els Ajuntaments, ja que constitueixen els òrgans màxims de govern i administració locals.

El Ple de la Corporació ostenta competències d'atribucions de decisió política, atribucions normatives, atribucions d'organització i atribucions de control de la gestió pública. D'aquestes, el Ple en pot delegar o desconcentrar diverses en la figura de l'Alcalde o en la Junta de Govern Local.

Amb caràcter general, el Ple celebrarà sessió ordinària a la Casa de la Vila el tercer dimarts de mes, a les 20h.

El Ple de l'Ajuntament de Vilafranca, que està presidit per l'alcalde FranCisco Romero i Gamarra, està format per 8 regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), 5 de Junts per Vilafranca (Junts), 5 regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 2 regidors de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) i 1 regidor de Vilafranca en Comú (VeC).

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici