Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Cèdules d'Habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat és un document que expedeix l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya i acredita que un habitatge compleix els requisits d’habitabilitat i solidesa fixats per reglament.

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària, ja que la seva validesa permet diferents canvis d’ocupants. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.
Les dades que consten a la cèdula són:

 • L'adreça de l'habitatge
 • La superfície útil
 • Les estances i els espais que el componen en el moment de la seva emissió
 • El seu llindar màxim d'ocupació

Aquests tràmits només el podeu fer presencialment si sou un particular.
Els autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius heu de tramitar per  internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

A qui va dirigit:

Al propietari de l'habitatge, l'administrador o un representant autoritzat. 

La cèdula d'habitabilitat és necessària per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d'exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Preguntes freqüents de l'Agència d'Habitatge de Catalunya.

Per més informació i accés als tràmits al web de la Generalitat.

Cèdula d'habitabilitat de nova ocupació^

La cèdula d’habitabilitat de primera ocupació per habitatges de nova construcció té una vigència de 25 anys. En el cas d’habitatges de gran rehabilitació o rehabilitació la vigència és de 15 anys. Transcorregut aquest termini és obligat sol·licitar una de nova.

Accedeix al tràmit.

Cèdula d'habitabilitat d'habitatge usat^

Per a cèdules de segona ocupació, la documentació que cal aportar difereix si es tracta d’habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984; construïts entre l’11 d’agost de 1984 fins al 3 de novembre de 2012 o habitatges que ja han tingut una cèdula d’habitabilitat prèvia o una qualificació d’habitatge protegit.
En aquests casos la vigència és de 15 anys. Transcorregut aquest termini és obligat sol·licitar una de nova.

Accedeix al tràmit.

Duplicat de cèdula^

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment mentre la cèdula d'habitabilitat estigui vigent.

La documentació que cal aportar conjuntament amb el model de sol•licitud oficial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per aquest tràmit, segons el cas, és:

Propietari de l'habitatge:

 • Escriptura de compravenda
 • DNI

Llogater

 • Contracte d'arrendaments vigent
 • Tres últims rebuts pagats
 • DNI

Representant del propietari:

 • Escriptures de compravenda
 • DNI del representant i del propietari
 • Autorització del propietari

No s’estableixen taxes per aquest tràmit.
Tràmit de l’Agència d’Habitatge de Catalunya

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici