Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Distàncies i temps caminant

Plànol de distàncies a peu entre punts d'interès de la ciutat.

Es tracta d’un plànol simulat i esquemàtic que pretén demostrar que les distàncies màximes entre 20 punts d’interès de la ciutat no superen els 30 minuts i que es poden fer a peu, tot fent activitat física i salut.

Els temps està calculat caminant a una velocitat mitjana de 4 km/h, de manera que poden ser inferiors si es va més de pressa.

Per interpretar el plànol és important fixar-se en els colors. Per saber quina distància i temps hi ha entre els diferents punts d'interès cal fixar-se en la informació del mateix color que la línia que uneix els dos punts.

Descarrega-te'l (png)

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici