Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Esports

El Servei d'Esports de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès vol millorar la qualitat de vida de tota la ciutadania, fomentant una cultura de l’activitat física i l'esport que contribueixi a una comunitat més saludable, més cohesionada i amb un major benestar.

CENTRES. EQUIPAMENTS. ASSOCIACIONS
OFERTA ESPORTIVA
Missió del servei

•    Impulsar l'activitat física i l'esport en totes les seves dimensions (educativa, formativa, competitiva, de lleure i de salut), mitjançant una gestió eficient i respectuosa amb el medi ambient del conjunt d'instal·lacions esportives municipals i d’una oferta d’activitats accessible i adaptada a les necessitats diverses de tota la ciutadania.

•    Promoure la inclusió i la participació de totes les persones, sense distinció d'edat, capacitats o condicions de vida, en l'activitat física i l'esport. Ens comprometem a garantir que el disseny i l'organització de les nostres activitats físiques i esportives permetin un accés universal, per fomentar una comunitat més activa i saludable.

•    Proporcionar suport i assessorament a les entitats esportives de la localitat, fomentant iniciatives que promoguin l'activitat física i l'esport. Creiem fermament en la col·laboració i el treball conjunt com a estratègia per aconseguir els nostres objectius.

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici